Перелік українських нормативно-правових актів Надрукувати Надіслати електронною поштою


з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

 

скорочення

найменування

дата і номер

 

1.                       Кодекси та закони України

1

ЛКУ

Лісовий кодекс України

21 січня

1994 року                       № 3852-XII

2

КУпН

Кодекс України про надра

 

27 липня 1994 року

№ 132/94-ВР

3

ВКУ

Водний кодекс України

 

06 червня 1995 року

№ 213/95-ВР

4

ЗКУ

Земельний кодекс України

25 жовтня 2001 року

№ 2768-III

5

ЗУ № 791а

Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”

27 лютого 1991 року
№ 791а-XII

6

ЗУ № 1264

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

25 червня 1991 року
№ 1264-ХІІ

7

ЗУ № 2456

Закон України “Про природно-заповідний фонд України”

16 червня 1992 року
№ 2456-XII

8

ЗУ № 2707

Закон України “Про охорону атмосферного повітря”

16 жовтня 1992 року
№ 2707-ХII

9

ЗУ № 45/95

Закон України “Про екологічну експертизу”

09 лютого 1995 року
№ 45/95-ВР

10

ЗУ № 85/96

Закон України “Про страхування”

07 березня 1996 року
№ 85/96-ВР

11

ЗУ № 187/98

Закон України “Про відходи”

05 березня 1998 року
№ 187/98-ВР

12

ЗУ № 619

Закон України “Про металобрухт”

05 травня 1999 року
№ 619-XIV

13

ЗУ № 1436

Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону”

10 лютого 2000 року
№ 1436-III

14

ЗУ № 1478

Закон України “Про мисливське господарство та полювання”

22 лютого 2000 року
№ 1478-ІІІ

15

ЗУ № 2894

Закон України “Про тваринний світ”

13 грудня 2001 року
№ 2894-ІІІ

16

ЗУ № 3055

Закон України “Про Червону книгу України”

07 лютого 2002 року 
№ 3055-ІІІ

17

ЗУ № 962

Закон України “Про охорону земель”

19 червня 2003 року
№ 962- IV

18

ЗУ № 963

Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель”

19 червня 2003 року
№ 963- IV

19

ЗУ № 1952

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”

 

01 липня
2004 року
№ 1952- IV

20

ЗУ № 3447

Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”

21 лютого 2006 року
№ 3447-IV

21

ЗУ № 877

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

05 квітня 2007 року 
№ 877-V

22

ЗУ № 3392

Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” 

19 травня 2011 року
№ 3392-VI

23

ЗУ № 3677

Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” 

08 липня 2011 року
№ 3677-VI

24

ЗУ № 1314

Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

05 червня 2014 року
№ 1314-VII

25

ЗУ № 124

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

15 січня
2015 року

№ 124- VIIІ

2.     Постанови Кабінету Міністрів України

1

Санітарні правила, затверджені ПКМУ № 555

Санітарні правила в лісах України, затверджені  постановою Кабінету Міністрів України

27 липня 1995 року
№ 555

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від
26 жовтня 2016 року
№ 756)

2

Правила, затверджені ПКМУ № 269

Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

29 лютого 1996 року
№ 269

3

Порядок, затверджений ПКМУ № 449

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

23 квітня 1996 року
№ 449

4

Порядок, затверджений ПКМУ № 1100

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

11 вересня 1996 року
№ 1100

5

Порядок, затверджений ПКМУ № 1360

Порядок ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

31 серпня 1998 року
№ 1360

6

Правовий режим, затверджений ПКМУ № 2024

Правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

18 грудня 1998 року
№ 2024

7

Правила, затверджені ПКМУ № 465

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

25 березня 1999 року  
№ 465

8

Порядок, затверджений ПКМУ № 2034

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

01 листопада 1999 року
№ 2034

9

Порядок, затверджений ПКМУ № 1655

Порядок ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

13 грудня 2001 року
№ 1655

10

Правила, затверджені ПКМУ № 303

Правила відтворення лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

01 березня 2007 року
№ 303

11

Правила, затверджені ПКМУ № 724

Правила поліпшення якісного складу лісів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України

12 травня 2007 року 
№ 724

12

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений ПКМУ № 761

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

23 травня 2007 року 
№ 761

13

Правила, затверджені ПКМУ № 929

Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 

22 жовтня 2008 року 
№ 929

14

Типовий договір, затверджений ПКМУ № 420

Типовий договір договору оренди водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

29 травня 2013 року

№ 420

15

Технічний регламент, затверджений ПКМУ № 927

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

01 серпня 2013 року
№ 927

16

Порядок, затверджений ПКМУ № 992

Порядок здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

25 листопада 2015 року

№ 992

17

Порядок, затверджений ПКМУ № 118

Порядок подання декларації про відходи та її форми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

18 лютого 2016 року
№ 118

18

Порядок, затверджений ПКМУ № 474

Порядок подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

08 липня
2015 року
№ 474 

3.      Нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, нормативні документи

1

Положення, затверджене наказом № 30

Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

29 березня 1994 року 
№ 30

2

Інструкція, затверджена

 

наказом

№ 41

Форма реєстрової карти об'єктів  утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкція щодо її  складання,

затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

17 лютого 1999 року

№ 41

3

Правила, затверджені наказом № 33

Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України 

18 березня 1999 року                № 33

4

Тимчасові правила, затверджені наказом № 172

Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені Державним комітетом рибного господарства України                     

31 грудня 1999 року
№ 172

5

Порядок, затверджений наказом № 4

Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу

22 січня
2004 року
№ 4

6

Інструкція, затверджена наказом

№ 67

Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, затверджена  наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

16 лютого 2005 року
№ 67

7

Положення, затверджене наказом № 245

Положення про Проекти організації території установ природно-заповідного фонду України, затверджене наказом Міністерства охорони

навколишнього природного середовища України

06 липня 2005 року 
№ 245               (у редакції   від 21 серпня 2014 року
№ 273)

8

Інструкція, затверджена наказом № 4

Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, затверджена  наказом Державного комітету рибного господарства України   

15 січня
2008 року           № 4

9

Інструкція, затверджена наказом № 27

Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду  загальнодержавного значення, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

24 січня
2008 року

№ 27

10

Правила, затверджені наказом

№ 52

Правила технічної експлуатації установок очистки газу, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

06 лютого 2009 року       № 52

11

Правила, затверджені наказом № 364

Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового господарства України 

23 грудня 2009 року
№ 364

12

Інструкція, затверджена наказом № 376

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, затверджена наказом Державного комітету лісових ресурсів України

18 травня 2010 року

№ 376

13

Інструкція, затверджена наказом

№ 260

Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об'єктів, затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України                                       

19 серпня 2010 року 
№ 260

14

Порядок, затверджений наказом
№ 429

Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

30 вересня 2010 року 
№ 429

15

Правила, затверджені наказом
№ 435

Правила експлуатації полігонів побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

01 грудня 2010 року № 435

16

Положення, затверджене наказом  № 549

Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України

17 жовтня 2011 року № 549

17

Правила, затверджені наказом № 196

Правила експлуатації об’єктів поводження з побутовими відходами, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

04 травня 2012 року
№ 196

18

Правила, затверджені наказом № 502

Правила використання корисних властивостей лісів, затверджені Міністерством аграрної політики та продовольства України

14 серпня 2012 року 
№ 502

19

Регламент, затверджений наказом
№ 91

Регламент подання інформації про проведення рубок деревини у лісах, затверджений

наказом Міністерства екології

та природних ресурсів України

05 березня 2013 року
№ 91

20

Порядок, затверджений наказом
№ 99

Порядок розроблення водного об’єкта, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

18 березня 2013 року
№ 99

21

Інструкція, затверджена наказом  № 60

Інструкція про вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи, затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України

08 лютого 2014 року
№ 60

22

Порядок, затверджений наказом № 78

Порядок ведення державного обліку водокористування, затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України

16 березня 2015 року
№ 78

23

Інструкція, затверджена наказом № 57

Інструкція про селекційний відстріл мисливських тварин, затверджена наказом  Міністерства аграрної політики та продовольства України

07 лютого 2017 року
№ 57