Міжнародне екологічне право Надрукувати Надіслати електронною поштою
 Назва 
1.        Стокгольмська Декларація 
2.        Порядок денний на XXI  століття 
3.        Програма "Людина і біосфера" 
4.        Європейська стратегія охорони природи 
5.        Європейська мережа  екологічно вразливих територій (EECONET)   
6.        Програма "Довкілля для Європи" 
7.        Екологічна програма для Європи 
8.        Всесвітня  хартія природи 1982 року 
9.        Декларація Ріо-де-Жанейро по навколишньому середовищу та розвитку 
10.     Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілляКонвенцію ратифіковано Законом № 832-XIV ( 832-14 ) від 06.07.99
11.     Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великих відстанях Конвенция подписана от имени СССР 13 ноября 1979 г.Ратифицирована Президиумом  Верховного  Совета СССР 29 апреля1980 г.
12.     Віденська конвенція про охорону озонового шаруДата підписання:       22.03.1985Дата набуття чинності: 22.09.1988
13.     Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шарПринят Правительством СССР ноября 1988 года, вступил в силу с1 января 1989 года.
14.     Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер Закон України№ 801-XIVВід 1 липня 1999 року«Про приєднання України»
15.     Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення(Вашингтонська конвенція)Закон України №662-XIVвід14 травня 1999 року«Про приєднання України»
16.     Конвенція про охорону біологічного різноманіттяКонвенцію ратифіковано Законом № 257/94-ВР від 29.11.94
17.     Конвенція про ядерну безпеку. Конвенцію ратифіковано із заявою і застереженнямЗаконом N 736/97-ВР від 17.12.97
18.     Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахівЗакон України № 437/96-ВР29 жовтня 1996 року«Про участь України»
19.     Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 
20.     Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищенняКонвенцію ратифіковано Законом№ 187-XIV  від 16.10.98
21.     Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в АфриціЗакон України  № 61-IV від 4 липня 2002 року«Про приєднання України»
22.     Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату Конвенцію ратифіковано Законом N 435/96-ВР від 29.10.96
23.     Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну кліматуКіотський протокол ратифіковано Законом № 1430-IV від 04.02.2004
24.     Конвенція про охорону біологічного різноманіття Конвенцію ратифіковано Законом N 257/94-ВР від 29.11.94
25.     Конвенція про охорону  культурної і      всесвітньої природної спадщиниКонвенцію ратифіковано Указом Президії Верховної Ради № 6673-XI від 04.10.88
26.     Конвенція про збереження мігруючих  видів диких тварин (Боннська конвенція)Закон України  № 535-XIV від19 березня 1999 року«Про приєднання України»
27.     Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ   існування в (Бернська конвенція)    Закон України   436/96-ВР від 29 жовтня 1996 року «Про приєднання України із застереженням»
28.     Конвенція про захист  Чорного моря від забруднення (Бухарестська конвенція)Конвенцію ратифіковано Постановою ВР № 3939-12 від 04.02.94
29.     Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток КарпатКонвенцію ратифіковано Законом№ 1672-IV ( 1672-15 ) від 07.04.2004
30.     Краківська декларація "Реалізація Пан'європейської Екологічної Мережі (ПЄЕМ) створення "Зеленого Каркасу Центральної та Східної Європи"