Міжнародне екологічне право Надрукувати Надіслати електронною поштою
Назва
Порядок денний на XXI  століття
Програма "Людина і біосфера"
Європейська стратегія охорони природи
Процес "Довкілля для Європи"
Всесвітня  хартія природи 1982 року
Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів
Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
Конвенція про охорону біологічного різноманіття 
Конвенція про охорону  культурної і      всесвітньої природної спадщини
Конвенція про збереження мігруючих  видів диких тварин (Боннська конвенція)
Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ   існування в (Бернська конвенція)    
Конвенція про захист  Чорного моря від забруднення (Бухарестська конвенція)
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат
Краківська декларація "Реалізація Пан'європейської Екологічної Мережі (ПЄЕМ) створення "Зеленого Каркасу Центральної та Східної Європи"